MENU
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy                                z komunikowaniem się

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy                                z komunikowaniem się w świetle ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
1. W celu nawiązania kontaktu z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Bydgoszczy osoby mające trudności w komunikowaniu się (osoby uprawnione) mogą skorzystać z następujących środków komunikacji:
- poczta elektroniczna: bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl
- telefon: 52 323 83 43 lub za pomocą wiadomości tekstowych, w tym                         z wykorzystaniem SMS i MMS: nr telefonu 691 386 250
- fax: 52 323 83 45.
2. Osoby uprawnione, kontaktując się z pracownikami WITD w Bydgoszczy, mogą skorzystać z osoby przybranej. Aby skorzystać z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona musi każdorazowo zgłosić ten fakt – drogą elektroniczną – na co najmniej jeden dzień przed planowaną wizytą. WITD              w Bydgoszczy nie wymaga od osób przybranych dokumentów poświadczających znajomość Polskiego Systemu Języka Migowego(PJM) lub Systemu Języka Migowego(SJM).
3. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM,SJM i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych) przy załatwianiu spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy.
Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest realizowane za pomocą tłumacza wpisanego do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę.
Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić  na formularzu w urzędzie najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy.
Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe zasady dostępu do bezpłatnej usługi tłumacza PJM, SJM                         i SKOGN, określa Zarządzenie Nr 9/2017 Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 01.06.2017 roku                 w sprawie zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego                           w Bydgoszczy chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM,SJM                       i SKOGN.


Informacja dla osób niepełnosprawnych poruszających się z psem asystującym


Osoba niepełnosprawna może wejść z psem przewodnikiem do budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 28 w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, za psa asystującego uważa się odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
Osoba niepełnosprawna zamierzająca skorzystać z powyższego prawa zobowiązana jest do wyposażenia psa asystującego w uprząż, na której widoczny jest napis „Pies asystujący” oraz do posiadania certyfikatu potwierdzającego status danego psa asystującego, a także zaświadczenia                   o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.Informacja dla osób z dysfunkcjami ruchu

Budynek, w którym mieści się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy posiada rozwiązania architektoniczne ułatwiające przemieszczanie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Uprzejmie informujemy, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku biurowego wyposażonym w podest wejściem od ul. Hetmańskiej 28 ( domofon znajduje się obok platformy). Podest umożliwia wejście do holu umieszczonego na parterze budynku.  Niestety brak jest możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na piętra budynku.
Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty przez urząd, uprzejmie prosimy                     o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany przez Państwa sposób, że w ramach planowanej wizyty chcą Państwo skorzystać z powyższej możliwości. Wcześniejsze poinformowanie o charakterze załatwianej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy sprawie pozwoli na oddelegowanie do Państwa odpowiedniego pracownika merytorycznego                      i kompleksowe załatwienie sprawy.
Wszelkie niezbędne dokumenty do załatwienia sprawy zostaną udostępnione                      i pobrane na parterze budynku.

 

 

Informacja z rejestru:
wprowadził: Krzysztof Nowak (2017-06-05 07:55:04)
ostatnia zmiana: Krzysztof Nowak (2017-06-05 07:57:04)
zmieniono: Utworzenie informacji
liczba odsłon: 908
 
 
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności